Evangelinis džiaugsmas

„Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį“

Iš Evangelijos pagal Joną, 20 skyrius, 3–4 eilutės

Užsimerkite ir pasiklausykite. Dar tebemiegantis Jeruzalės miestas. Du vyrai bėga vos atgaudami kvapą. Grįstose gatvelėse sklinda jų žingsnių aidas. Galvose skamba Marijos Magdalietės žodžiai: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo...“ (Jn 20, 2). Štai du vyrai bėga kaip išprotėję. Jaunesnis nekreipia dėmesio ir nelaukia vyresniojo, o atbėgęs prie kapo nedrįsta įžengti pirmas.

Tą rytą jųdviejų širdys galėjo plyšti. Ne tik dėl to beprotiško lėkimo, bet ir dėl to nenusakomo jausmo, to neapibrėžto džiaugsmo, kurio neįmanoma nusakyti žodžiais. Gal visgi tai, ką Jėzus nepaliaujamai skelbė – jog prisikelsiąs trečiąją dieną, yra tiesa? Gal nukryžiavimo siaubas visas neįtikėtinas jų svajones pavertė košmaru tik laikiniai? Ir savo širdyse jie išgyveno tai, ką jaučia sužadėtinė, prieš akimirką sužinojusi, kad jos sužadėtinis grįžo iš karo gyvas ir sveikas, bet nedrįstanti tuo patikėti, kol neatsidurs jo glėbyje. Jie patyrė ir džiaugsmą tėvų, sužinojusių, jog jų sūnus, po aviacijos atakų Gazos ruože, ar kur kitur, atsidūręs griuvėsiuose ir pasmerktas mirti, yra išgelbėtas, bet negali tuo patikėti, kol nepamatė jo besišypsančio ir neapipylė jo veido bučiniais. Štai koks yra dviejų mokinių ir Marijos Magdalietės džiaugsmas, išgyvenamas Velykų rytą. Toks yra evangelinis džiaugsmas – ne mažiau beprotiškas, ne mažiau tikras, ne mažiau įkūnytas. Štai toks džiaugsmas šiandien, Velykų džiaugsmas – Kristus prisikėlė!

Atbėgus prie kapo nėra į ką žiūrėti, yra tik tas ypatingas ramybės jausmas. Jokių smurto ar netvarkos ženklų – tik švelnumas ir pabudimas To, kuris prisikėlė iš mirusiųjų. Tas ypatingas švelnumas, kuris apsilanko vaikų kambaryje, kai mažylis, šildomas mylinčio mamos žvilgsnio, nustebęs pramerkia vis dar mieguistas akis. Du mokiniai, nubėgę visą tą kelią, taip nieko nauja ir nesužinojo. Jie, kaip ir mes, neturi jokių įrodymų, bet jie žino.

Prabėgus pirmosioms akimirkoms šių mokinių gyvenimai išsyk nepasikeitė – Petras sugrįžo žvejoti prie Galilėjos ežero. Dar reikės keliskart susitikti su Prisikėlusiuoju, kad jo gyvenimas visiškai pasikeistų. Mes taip pat dar turėsime eiti nuo Velykų iki Velykų, nuo virsmo iki virsmo, kad mūsų gyvenimai pasikeistų. Bet šiandien... Šiandien gyvenkime šios akimirkos džiaugsmu. Gražios šventų Velykų šventės – Kristus prisikėlė, Jis tikrai prisikėlė!

 
 
 

Sveiki atvykę į Gaveniamieste.lt puslapį!

Kiekvieną gavėnios dieną iki pat Velykų sekmadienio jums patogiu metu medituokite ir melskitės kartu su dominikonais. Gaveniamieste.lt yra susikaupimo rekolekcijų pasiūlymas internete.

 

Užsiregistravę kiekvieną dieną elektroniniu paštu gausite dienos meditaciją.

Gaveniamieste.lt rengėjai yra Vilniaus dominikonų vienuolyno broliai, kurie jus lydės kiekvieną dieną iki pat Velykų.

Nemokama registracija. • Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

 • Vilniaus vienuolynas

  Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

 • Vilniaus vienuolynas

  Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

 • Vilniaus vienuolynas

  Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

 • Vilniaus vienuolynas

  Vilniaus broliai dominikonai

 • Vilniaus vienuolynas

  Lukiškių Dievo Motina

 • Vilniaus vienuolynas

  Vilniaus broliai dominikonai

 • Vilniaus vienuolynas

  Vilniaus vienuolynas

 • Vilniaus vienuolynas

  Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

 • Vilniaus vienuolynas

  Vilniaus vienuolynas

 • Vilniaus vienuolynas

  Vilniaus broliai dominikonai

 • Vilniaus vienuolynas

  Pilypo ir Jokūbo bažnyčia